Koninklijke Erepenning en jubilarissen voor Harp en Luit Vuren

Tijdens het zomeravondconcert op vrijdagavond 16 juli jl. als afsluiting van het bijzondere muzikale seizoen van de Vurense Brassband Harp en Luit werd de muziekvereniging verrast door Servaas Stoop, de burgemeester van gemeente West Betuwe. Hij reikte uit naam van Koning Willem-Alexander de Koninklijke Erepenning uit vanwege het 100-jarig bestaan van de muziekvereniging. Harp en Luit vierde vorig jaar al dit jubileum, maar door de Coronaperikelen is deze uitreiking naar een later moment verschoven. De burgemeester prees de vereniging voor wat ze heeft bereikt in een eeuw tijd, voor haar onmisbare rol in het dorp Vuren en omstreken zoals bijvoorbeeld de muzikale educatie van kinderen. 

Staand v.l.n.r. voorzitter Henk in ’t Veld, jubilarissen Jo Zandee, Bert Ippel, Femke Zandee, Gerja Kooijman en burgemeester Servaas Stoop Voorste rij v.l.n.r. Bertho van Mourik, Johan Zandee en Johan Ouwerkerk

De tweede verrassing deze avond was de huldiging van een aantal jubilarissen. Erelid en erevoorzitter Bert Ippel werd in het zonnetje gezet voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Hierbij werd er stilgestaan bij de bijzondere rol die hij heeft vervuld binnen de vereniging. Hij ontving uit handen van zijn dochter Hettie de bij het 60-jarig jubileum horende speld en oorkonde. Ook erelid Jo Zandee werd gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Zijn zoon Johan Zandee nam de aanwezigen in vogelvlucht mee in de mooie momenten uit zijn lidmaatschap en zijn inzet voor de vereniging. Zijn kleindochter Femke deed de speld op zijn revers en overhandigde hem eveneens de oorkonde. Dat bij een muziekvereniging vaak meerdere leden van een familie lid zijn, werd wel duidelijk toen ook Johan en Femke werden gehuldigd voor hun 25 respectievelijk 12,5 jaar lidmaatschap. En daar bleef het niet bij. Ook Gerja Kooijman, Bertho van Mourik en Johan Ouwerkerk werden naar voren geroepen om uit handen van de voorzitter een oorkonde en een bos bloemen in ontvangst te nemen voor hun 12,5 jaar lidmaatschap van de muziekvereniging.

Na deze bijzondere intermezzo’s vervolgde de brassband haar concert onder leiding van hun dirigent Anno Appelo. Het orkest dat weer vanaf begin juni aan het repeteren is, sloot het seizoen zo op een hele positieve manier af en kijkt uit naar de eerste repetitie na de zomervakantie op 1 september a.s..