Agenda

2020 – 100 jaar Harp & Luit

december 2020
19  Draaiavond in De Koels door Covid-19 is er dit jaar helaas geen Draaiavond
19  oud papier
23  Kerstliedjes in het dorp!!
24  Kerstnachtdienst Hervormde Thaborkerk Vuren
25  Kerstviering Gereformeerde kerk De Morgenster Vuren

2021 – 101 jaar Harp & Luit

Helaas kunnen wij u op dit moment nog geen programma voor 2021 presenteren. Zodra er mogelijkheden zijn voor ons om ons weer te presenteren laten wij dat uiteraard weten.

Wel gaan we gewoon door met het ophalen van het oud-papier. Hieronder de data waarop we langskomen in 2021!

zaterdag 30 januari
zaterdag 27 februari
zaterdag 27 maart
zaterdag 24 april
zaterdag 22 mei
zaterdag 26 juni
zaterdag 24 juli
zaterdag 28 augustus
zaterdag 25 september
zaterdag 23 oktober
zaterdag 27 november
woensdag 29 december

Let op!!! we komen niet meer, zoals gebruikelijk, de 3e zaterdag van de maand, maar de 4e zaterdag van de maand!